గురువే సర్వస్వం:-:- డా.గౌరవరాజు సతీష్ కుమార్.


 త్రిమూర్తి రూపం

ఇలనడిచే జ్ఞానసాగరం

నిలువెత్తు ధర్మనిలయం

బతుకువిలువల విన్యాసాలను

విడమరిచే జీవితపాఠాలను

నేర్పించే నిండుహృదయం

కదిలేదీ కదిలించేదీ

నిన్ను దారిలొ నడిపించేదీ

దారిదీపమై వెలుగొందేదీ

జ్ఞానాంబుధిలో ముంచెత్తేదీ

కోపంతో కరుణించేదీ

శాపంతో వరమిచ్చేదీ

మాటలతేనెలు కురిపించేదీ

పరబ్రహ్మమై దీవించేదీ

తనశిష్యుల కళ్ళల్లో

వెలుగుల తళుకుల కోసం

తన జీవితాంతం పరిశ్రమించేదీ

తననోడించే అంతేవాసి కోసం

అహర్నిశలు పరితపించేదీ

అ గురువే కద మనకు సర్వం

దేవుడు కోపిస్తే గురువు కాపాడగలడు

గురువు కోపిస్తే ఆ దేవుడేమీ చేయలేడు

అందుకే.... గురువు ఆజ్ఞ మీరకు

గురువు సేవ మానకు !