అమెరికా మ్యూజియం లో అగస్త్య
 ఈ చిన్నారి తమ్ముడి పేరు అగస్త్య, అమెరికాలో ఉంటున్నాడు.. అమ్మ జాహ్నవి, నాన్న రాకేష్ తో కలిసి అక్కడి మ్యూజియం కు వెళ్ళాడు. అవన్నీ మీరు చూడాలని పంపించాడు.. బాగున్నాయి కదూ ..
కామెంట్‌లు