అక్షరమాలికలు:డా.రామక కృష్ణమూర్తి-బోయినపల్లి,సికింద్రాబాద్.

ఏకపదం:(ఫలము)
********
1.చక్కని రూపురేఖలతో.....కమ్మని అనుభూతిని కలిగిస్తుంది!
2.విటమిన్లతో నిండిపోయి.....అనేక పేర్లతో దొరుకుతుంది!
ద్విపదం:(మామిడిపండు)
********
1.పండ్లలో అది రాజు.
పసుపుపచ్చని వర్ణంలో తియ్యనిరుచులతో అలరిస్తుంది.
2.ఎండాకాలంలో విరివిగా దొరుకుతుంది.
బంగినపల్లి, రసాల రకాల్లో మురిపిస్తుంది.
త్రిపదం:(పండ్లరుచులు)
*******
1.షడ్రుచులతో ఆరోగ్యాన్నిస్తాయి.
పుల్లని,తియ్యని పులకరింతలతో ఆనందాన్ని అందిస్తాయి.
పీచుపదార్థాలు,పోషకాలతో మైమరిపిస్తాయి.
2.చిన్నా,పెద్దా తేడా లేకుండా అలరిస్తాయి.
అనేక రంగుల రాగాలవుతాయి.
ముక్కలు కోసుకొని,తీసిన రసాలతో రూపం మార్చుకుంటాయి.
చతుర్థపదం:(ఆరోగ్యం)
***********
1.శారీరకమైనా,మానసికమైనా స్వస్థత చాలా అవసరం.
నరాలు,కండరాలు,ఎముకల పుష్ఠి ఉండాలి.
సమతుల ఆహారం,వ్యాయామం నియమంగా పెట్టుకోవాలి.
యోగ,ధ్యానం ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతాయి.
2.వేళకు తిండి,నిద్రలు ఉండాలి.
నడక,మితాహారాలే ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందిస్తాయి.
దురలవాట్లకు దూరం ఉండడం నియమంగా పెట్టుకోవాలి.
సంవత్సరానికొకసారైనా సంపూర్ణ ఆరోగ్యపరీక్షలు చేయించుకోవాలి.