*పాటలవిలుకాడు!*:-డా.పి.వి.ఎల్.సుబ్బారావు

 ప్రఖ్యాతసినీగేయరచయిత*.    *శ్రీ వేటూరి వర్ధంతి*
    సందర్భంగా గేయాంజలి
       .
1. *వేటూరి*
            పాటల తేనెల ఊట!
      *సుందర*
             మాటల వసుంధర!
     *రామమూర్తి*
       సినీ గేయ త్రివిక్రమస్ఫూర్తి!
2. వారి వంశవృక్షం,
                 సాహితీ గవాక్షం
 వేటూరి ప్రభాకర శాస్త్రి బోధన,
  వేటూరి వారి సాధన,
  సువర్ణసుగంధ ఆరాధన,
  నిత్యం పాటలదీపారాధన!
3.ఆయన ప్రతిభావంతుడైన,
                 ఓ పాత్రికేయుడు!
   *సిరికా కొలను చిన్నది*
    *కొమ్మకొమ్మకో సన్నాయి*
      చక్కని గ్రంథాల లేఖకుడు!
  అష్టనందులతోసహా,చతుర్దశ,
    పురస్కారాల విజయుడు!
  *శ్రీ శ్రీ*,‌ తరువాతజాతీయఖ్యాతి ,
     ఆర్జించిన అద్వితీయుడు!
4.నాలుగు దశాబ్దాల,
  సినీగీతరచనా మహాప్రస్థానం,
  దర్శకవిశ్వనాథుడు,
   *ఓ సీత కథ* తో శ్రీకారం!
  ఆ పైన అది నవరసప్రాకారం!
5. *శంకర నాదశరీర!*
      *ఓలమ్మీ తిక్కరేగిందా!*
      ఇదీ,ఆ కలానికున్న,
              లక్కవంటి తిక్క!
      పాటలకు పాఠాలు,
       నేర్పడం వారికి లెక్కా!
6.పడతి పయ్యెద సవరించిన
    రీతిగా పాట రాయగలనన్న,
 ఆ పాటల మేటి *విలుకాడు!* 
వేణువై భువనానికొచ్చొడు,
   నాదమై గగనానికి వెళ్ళాడు!
_________________________
 సరస్వతీ పుత్రులు శ్రీ  వేటూరి  వారికి  స్మృత్యంజలి