పెన్ కౌంటర్(నూతన ప్రక్రియ):-ఎం. వి. ఉమాదేవి నెల్లూరు
ప్రముఖులు 
అవును లోపల వేరే ముఖాలు 
సమాజం నష్టపోయే స్వరాలు!

కీర్తి 
చిన్న పనులకే కక్కుర్తి పడదు 
తనకు లేని గొప్పతనం ఊహించుకోదు !

తోబుట్టువులు 
పుట్టినప్పటి నుండీ లెక్కలు 
సహాయం చేయమంటే శోషలు 

బుద్ధుడు 
దైవం విగ్రహం కాదన్నాడు హితవుగా 
జనం చేతుల్లో విగ్రహమయ్యాడు  ప్రతిగా!

స్వర్గం 
అనుకున్నది జరిగిన సుఖజీవితం 
చేరేదారిలో సొంతకుట్రల 
కందకం 

హేతువాది 
ప్రతిదానికీ కారణం ఉండాలని  
కరోనా టెస్టురిపోర్టుకు  వేరేవాళ్లని!

పొరుగిల్లు 
క్రొత్తవస్తువు తెస్తే తొడగిల్లు 
నష్టమొస్తే మొసలి కన్నీళ్లు!

రాబడి 
పెరిగే ధరలబరిలో కబడీ 
విరిగే మాటగుచ్చే చేతబడి!

మేధస్సు 
ఉన్నదేశంలో యేపూటకాపూట 
కైక వరాలు పరాయి చోట!