ధన్వంతరి ఆధ్యులు:-గుర్రాల లక్ష్మారెడ్డి., కల్వకుర్తి.సెల్ నెంబర్.9491387977.నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా.
వైద్యో నారాయణ హరి
ఆరోగ్యంపై ఆ హరి గురి
పెట్టి పంపాడు వైద్యుల
గట్టి ధన్వంతరి ఆంధ్రుల !

ఆరోగ్యం మహాభాగ్యం తెలుసుకో
ఆరోగ్యంకై వైద్యులను కలుసుకో
సూచించిన మందులనే వేసుకో
వేధించే రోగాలను తొలగించుకో !

స్టైలిష్ గా మనకోసం నిరీక్షిస్తరు
స్టెతస్కోప్ తో రోగాన్ని పరీక్షిస్తరు
దేహమందలి రోగాలనయం చేస్తరు
సందేహాలను వారుమాయంచేస్తరు

ప్రాణాలను కాపాడే సంజీవి ప్రదాతలు
నిస్త్రాణం తొలగించే మన విధాతలు
మందులతో రోగాలను నయం చేస్తారు
పోయే ప్రాణాలను నిలబెట్టి జీవం పోస్తారు !

వైద్యో నారాయణ హరులకువందనం
నైవేద్యంతో చేద్దాంమనం వందనం !