చిత్రం : - జి.వనమాలి--9వతరగతి తత్వ గ్లోబల్ స్కూల్ తల్లి..మంజుభార్గవి-తండ్రి..బాలసుబ్రహ్మణ్యం గాజుల రామారం
 

కామెంట్‌లు