ఇదింతే ....!! (మినీ కవితలు )-డా.కె.ఎల్వీ. ప్రసాద్-హన్మ కొండ .

 మంత్రిగారి ఇంటిముందు 
క్యూగట్టిన ఙనం తో 
కిటకిట లాడుతోంది 
భౌతిక దూరం పాటించని 
ప్రజావాహిని ....!
అవార్డుల ---
ప్రకటన రాబోతోందట 
ఆశ్చర్య పడకండి 
మనకవి మిత్రులే సుమా ...
క్యూలో ఉన్నవాళ్లంతా ..!!
---------------------------------------
ప్రేమ కవిత్వ కవుల 
పెరేడ్ జరుగుతుంది అక్కడ !
ప్రజల సమస్యలకు ....
స్పందించని కవిపుంగవుల 
ఎంపిక జరిగేదీ ఇక్కడే ....!
స్త్రీ పురుష భేదం లేదట....
రేపటిఅవార్డు ల ఎంపికకు 
ముఖ్య అర్హత ఇదేనట కదా !!
-----------------------------------------
నాలుగు పుస్తకాలు ప్రచురించి 
నాలుగువందల కవితలు రాసేసి 
వందల సంఖ్యలో  వ్యాసాలు 
పాఠకులమీదికి విసిరేసి ...
వేయికళ్లతో ఎదురు చూస్తున్నాడు 
జ్ఞానపీఠం కోసమట లెండి ....!!
--------------------------------------------