వసంతం:-పెందోట వెంకటేశ్వర్లు9440524546

 ఏడవ తరగతి తెలుగునురా
నవ వసంతం వెలుగునురా
చదువు పద్యాలే పాడుమురా
నాయనమ్మ సేవలె చేయుమురా
 శతక సుధలనే త్రాగుమురా
 అమ్మ జ్ఞాపకాలనేచెప్పుమురా
 పల్లె అందాలను పొగుడు మురా
 ప్రేరణ కథలే వినుమురా
 శిల్పములా మమతలు చెక్కుమురా
గ్రామ వినోద ప్రీతికరమురా
ఏ కులమైనా ఒకటేరా 
సీత ఇష్టాలకుఅడ్డు రాకు రా 
శ్రీలు పొంగిన జీవగడ్డనే కొలువుమురా
రాణి శంకరమ్మ వీరత్వంనే పంచుమరా
కామెంట్‌లు