చిత్రాలు : ఈచెల్లాయి పేరు గాయత్రీ సాయి శ్రీజ.9వ తరగతి , కృష్ణవేణి టాలెంట్ స్కూల్ .అమ్మా నాన్న లు ...శోభ విశ్వనాథ్
 

కామెంట్‌లు