*ప్రేమ*:-డా.పి.వి.ఎల్.సుబ్బారావు.

 91.ప్రేమ!
     రేమండ్ సూటుతో రాదు!
     పట్టుచీర పట్టుకు పట్టదు!
     ఆభరణాలు అతికించవు!
     అది సహజ ఉద్భవం!
92.ప్రేమ!
      క్లోజప్ తో ఓపెన్ కాదు!
      డోవ్ శుభ్రం చేయలేదు!
      నెస్ కేఫ్ తో సరిపోదు!
     పర్ఫ్యూమ్స్ తో రోజంతా, 
                      పరిమళించదు!
93.ప్రేమ!
     అమెజాన్ లో దొరకని,
                            బ్రాండ్!
     అట్లాస్ లో గుర్తించని,
                           లాండ్!
     ఫోర్స్ తో తేలేని ట్రెండ్!
     మిస్ అయితే  కనపడని,
                            ఫ్రెండ్!
94.ప్రేమ!
      దాగని ఎమోషన్!
      సరికొత్త ఫేషన్!
      అందరికీ ఇన్స్పిరేషన్!
     కోరుకునే ఎక్స్ప్రెషన్!
95.ప్రేమ!
       గొప్ప హంగామా!
       ఉంచదు స్థిరంగా!
       మునకలేయిస్తుంది ,
               తలమునకలుగా!
       అయినా అదే కావాలిగా!
          (కొనసాగింపు)

కామెంట్‌లు
రామానుజం. ప చెప్పారు…
ప్రేమా ! ప్రకృతిసిద్ధ అందమె నీది. 👏👏

నీకు , ఏ కృత్రిమ అందాలూ సాటిరావు 🙏