గురువులు:-ఈ. గణేష్10వ తరగతి- సిZphs ఇందిరా నగర్, సిద్దిపేట.7995991037

 కలం పట్టిన కానుక                                                           
అక్షరం తెరిచిన పుస్తక్తం                                                
 కులము  మతము ఎరగని ఆదరణ                                              
భుజం తట్టిన ఆత్మీయ స్పూర్తి                                                                
మీరే  మాకు ఆదర్శం మాష్టారు                                       
మీ పాఠాలే  మా నేస్తాలు ........                                            
   మీ మాటలే  మా జీవితాలు .........                                                                                                                                        
తండ్రి తరువాత తండ్రి                                                            
తల్లి తరువాత తల్లి                                                                 
ఎన్నో ఎన్నో  కథలుగా మారే                                                  
 మాలో ప్రతిబక్కరు .............                                                                                                                                              
మీరు చేసే ఈ దేశసేవకు                                                        
మా జోహార్లు ... ....                                                                
 మీకు మా వందనాలు ..........

కామెంట్‌లు
Unknown చెప్పారు…
Super this quotes