రావమ్మ రావమ్మ -- బాల గేయం ;-వారణాసి ఉదయభాస్కరమూర్తి చరవాణి: 9441195122
రావమ్మ రావమ్మ పిచ్చుకమ్మా 
రావమ్మ మా యింటికి 

చిన్నగా బొద్దుగా వుండేవు 
చిన్న తోకతో పొట్టిగా వుంటావు 
గట్టి ముక్కు కలిగి వుంటావు
గలగలా తిరుగుతుంటావు  
              
          //రావమ్మ రావమ్మ //

ఊదా గోధుమ రంగుల్లో అందంగా వుండి నీవు 
కిచకిచ శబ్దాలతో 
ఊరంతా సందడి చేస్తావు 

        // రావమ్మ రావమ్మ //  

తుఱ్ఱున ఎగిరిపోయేవు 
ఎక్కడెక్కడో తిరిగేవు 
తిండి గింజలెన్నో తెచ్చేవు 
పిల్లల కడుపు నింపేవు 

          // రావమ్మ రావమ్మ //  

కానికాలమొచ్చిందమ్మా 
రసాయన మందులు చల్లిన
పంట గింజలు తినకమ్మా 
ప్రాణానికే ప్రమాదమమ్మా 

        // రావమ్మ రావమ్మ//

సెల్యులర్టవర్ల అయస్కాంత తరంగాలు మీ జాతి అంతానికి 
అవుతున్నవి  బ్రహ్మాస్త్రాలు 
జాగ్రత్త జాగ్రత్త పిచ్చుకమ్మా 

        // రావమ్మ రావమ్మ//

కిచకిచ రావాలతో మమ్ము 
అలరించే ఓ పిచ్చుకమ్మా 
నిను కాపాడుకోవడం మా అందరి కర్తవ్యమమ్మా 

           // రావమ్మ రావమ్మ//

నీ ఆకలి తీర్చే తిండి గింజలు 
నీ దాహం తీర్చే నీటి తొట్టెలు 
నీ కోసం అందాల గూళ్ళు 
మా యింట సిద్ధం సిద్ధం 

            // రావమ్మ రావమ్మ  //
కామెంట్‌లు