వసంత కోకిల కూసింది;-గుండ్లపల్లి రాజేంద్రప్రసాద్, భాగ్యనగరం
వసంతమాసం వచ్చింది
వనమంతా పచ్చబడింది
వసంతుడు వచ్చాడు
వసుధను పులకించాడు 

చెట్లన్ని పల్లవించె
మామిడి పిందెలుకాచె
మల్లెలు మొగ్గలుతొడిగె
వేప పూతనుపూచె

కోయలమ్మ వచ్చె
కొమ్మపై కూర్చుండె
కుహూకుహూ రాగాలనుతీసె
వీనులకు విందుచేసె

కవికోకిల చూచే
గళాన్ని ఆలకించె
చక్కని కవితనువ్రాసె
శ్రావ్యంగా పాటనుపాడె

కొత్తవత్సరానికి స్వాగతం
శుభకృతుకు సుస్వాగతం
తెలుగుకవులకు వందనాలు
తెలుగువారికి అభివందనాలు

===================================

అందరికి శుభకృత్ నామ తెలుగు నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు

కామెంట్‌లు