అలా చేసుకోకు @;కోరాడ నరసింహా రావు
మనము... మనది 
  మేము.... మాది 
     నేను... నాది..... 
       చివరకు ఏదీ లేదు !
నిరాశావాదమనుకుంటున్నావా
నిఖార్సయిన చైతన్య ప్రబోధం 

        మూన్నాళ్ళ ముచ్చటకు 
మురిసిపోయి,మై మరచిపోయి
  అన్నీ నాకే రావాలి . అంతా నాదేకావాలి అనుకుని, పది తరాలకు తిన్నంత ఉన్నా ఆర్జ న కోసం అక్రమాలు చేస్తూ... 
అధికారం కోసం కుతంత్రాలూ వెన్నుపోట్లతో...ప్రశాంతత నెం దుకు పోగొట్టుకుంటావ్ !?
 బ్రతికున్నంత కాలంఅశాంతితో
అనారోగ్యాలపాలు చేసుకోవట మెందుకు ?!

          అందుకే... చెబుతున్నా 
ఈ అనంత కాల గమనంలో... 
మన ఉనికి క్షణ భంగురమే !
ఈ లిప్తపాటు జీవితానికి... 
ఇన్నిన్ని యాతనలెందుకు !?
    ఇది తెలుసుకుంటావనే.... 
అది చెప్పింది !
అర్ధం చేసుకో... శాంతినిపొందు తావ్ !
     .  . జ్ఞానమేనోయ్ ఆనందం,
తృప్తిలో ఉన్నంత ఆనందం... 
మరెందులోనూ లేదోయ్ !
ఉన్నదానితో తృప్తి పడు... పేరాసతో... దురాశా పరుడవై 
జీవితాన్ని దుఃఖ భూయిష్టం చేసుకోకు... !
  . .  *******

కామెంట్‌లు