గుర్రాల మణిపూసలు.; -గుర్రాల లక్ష్మారెడ్డి, కల్వకుర్తి.-నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా.- 9491387977
46). చదివే మనకు ముఖ్యం
        అదందించు సౌఖ్యం
        అని తెలుపు అందరకి
        వెలగిపోవు వాఖ్యం

47). డబ్బు ప్రధానం కాదు
        దానిని చేసుకో చేదు
        అని చెప్పాలిక అందరికి
        ఆ జబ్బు రానేరాదు !

48). స్నేహమేరా జీవితం
        చేస్తుంది ప్రభావితం
        అనుభవిస్తే ఇక తెలియును
        సదా చెప్పాలి స్వాగతం !

49). గోమాతను ఆదరించు
       సంపద లెన్నో అందించు
       సేవించుమ గోమూత్రం
       గోశాలల ఇక నిర్మించు !

50). ఇచ్చిన మాటను తప్పకు
        అడపాదడపా తిప్పకు
         మాట విలువను తెలుసుకో
         అంతవరకు నోరిప్పకు !
51). మర్యాదకే నమస్కారం
       అదే గదా పరిష్కారం
       నీ ప్రవర్తనను తెలుపు
       చేయవద్దు తిరస్కారం !

52) రామాయణ గ్రంధం
     అద్భుత ప్రబంధం
     పారాయణం చేసి
      పెంచాలిక  బంధం!

53). స్నేహం విలువైనది
       మహిలో కొలువైనది
       కనుగొని అల్లుకపో
        నిన్నే పెనవేస్తుంది !


54) సోదర బంధము గొప్పది
       ఎలాచెప్పి మరి విప్పే ది ?
       మీరే ముడి విప్పండి
        చెప్పండి తప్పేది ఒప్పేది ?

55). గురు విలువ తెలుసుకో
       పరువు నీవు నిలుపుకో
       చెల్లించు గురుదక్షణను
      గురు దేవుని కలుసుకో !
కామెంట్‌లు