హైకూ; -యలమర్తి అనూరాధ
మదర్స్ డే ఐనా
మదర్ వంటింట్లోనే..రోజూ లాగే!

యలమర్తి అనూరాధ
హైద్రాబాద్
9247260206

(మాతృదినోత్సవ శుభాకాంక్షలతో)


కామెంట్‌లు