జ్ఞానభాస్కరులు;-డా.పి.వి.ఎల్.సుబ్బారావు.
శంకర భగవత్పాదుల  
          జయంతి
శుభాకాంక్షలు అందిస్తూ
======================
జ్ఞానభాస్కరులు,
                 లోకశుభకరులు!
అద్వైతాదిపురుషులు ,
               వాదనాచతురులు!
 చిరుప్రాయంలోనే,
           గురురచనాసమర్థులు!
 మానవజాతికి తరణోపాయ,
                      దిశానిర్దేశకులు!
 ఇలపై అవతరించిన,
                      ఆ శంకరులే!
  మన ఆదిశంకరులు,
                ప్రాతస్మరణీయులు!

వారి కృపతో,
వారి నిర్వాణషట్కం
ఆధారంగా,
                నేను!

1.నేను కానివి--
         మనస్సు, బుద్ధి!
         అహంకారం, హృదయం!
         చెవి,నాలుక!
         ముక్కు,కన్ను!
         ఆకాశం, భూమి!
         అగ్ని, వాయువు!
         పంచప్రాణాలు,
                  సప్తధాతువులు!
          పంచకోశములు,
                              వాక్కు!
           చేయి,పాదం!
            మూత్రద్వారం,
                     మలద్వారం!
            భోజనం,భోజ్యం!
            భోక్త, మంత్రం!
            తీర్థం,వేదం!
            యజ్ఞం!

2.నాకు లేనివి--
           రాగం, ద్వేషం!
           లోభం, మోహం!
           మదం, మాత్సర్యం!
           ధర్మం, అర్థం!
           కామం, మోక్షం!
           పుణ్యం,పాపం!
           సుఖం, దుఃఖం!
           మృత్యుభయం,
                      జాతిభేదం!
           తల్లి, తండ్రి!
           జన్మ, బంధువులు!
           మిత్రులు, గురువులు!
           శిష్యులు,బంధం!
           విముక్తి,
                  బంధించేవారు!
నేను--
     చిదానంద రూపుడైన  
                      శివుడ్ని!
_________


కామెంట్‌లు