విజయ కేతనం ..!!----శ్రీమతి లక్ష్మీపద్మజ.దుగ్గరాజు-- హైదరాబాద్,
సంస్కృతి సాంప్రదాయాలకు పుట్టినిల్లు... 

బంధాలకు అనుబంధాలకు మెట్టినిల్లు... 

వేల సంవత్సరాల చరితగల సుందర ఖండం.. 
మన భరతఖండం.....!
శుచి శుభ్రతల గురించి ప్రపంచానికి 
తెలియజేసిన భారతజాతి మనది!

ఆచారాలను అనాచారాలుగా 
హేళన చేసిన పాశ్చ త్యాన్ని
ముక్కున వేలేసుకునేలా చేసిన 
భారతావని... మనది.....!

మన పురాణేతిహాసాలకు  
నేడు పెద్దపీట వేస్తున్న 
యావత్ ప్రపంచం.. ...

నేడు భరతజాతి అలవాట్లకు 
చేతులెత్తి మొక్కుతున్న వైనం....!


ప్రపంచంలో ఎన్ని రకాల వైద్య విధానాలు
అభివృద్ధి చెందినా ....

నేడు భారతీయ ఆయుర్వేద వైద్యం  
నిలిచింది కదా విశ్వ విజేతగా... !

నాడు పరిహాసాలాడిన దేశాలే 
నేడు చెయ్యెత్తి జైకొడుతున్న 
భారతీయ ప్రాభవం.... 
ఇదే ప్రపంచం మెచ్చిన భారతీయం !!
                       ***


కామెంట్‌లు