రెండు రకాల పక్షులు; డాక్టర్. కందేపి రాణిప్రసాద్
 ఇక్కడ రెండు రకాల పక్షులు ఉన్నాయి.ఒకటి రక్త వర్ణపు రెక్కల చిలుక.ఇది యూకలిప్టస్ గింజలు తిని జీవిస్తుంది.రెండవది రెడ్ బ్రౌన్ కలర్ డ్ కానరీ.ఇది పాటలు పాడే పక్షి.అందుకే దీన్ని గనులలో ఉపయోగిస్తారు.

కామెంట్‌లు