మంచిమాట -----ప్రభాకర్ రావు.అల్లాడి .--జనగామ.
 నాలుగు మాటలు తిట్టి,
ఒక దెబ్బ కొట్టే వాళ్ళని నమ్మొచ్చు!
కానీ,....
తియ్యగా మాట్లాడే వాళ్ళని మాత్రం 
నమ్మ కూడదు....!
వారు మనల్ని నమ్మించి -
గొంతు కోస్తారు. !
మాటకున్న పదును 
కత్తికి కూడా లేదు!.
మంచి మాట --
మనిషి మనసును మార్చగలదు!. “సమయం”మరియు “స్నేహం”
ఉచితంగానే లభ్యమవుతాయి!. 
కానీ,---
వాటి విలువ ,
అవి పోగొట్టుకున్న తర్వాతే 
మనకు తెలుస్తుంది!.
ఈ లోకంలోతప్పుడు  పనులు చేసి
పాడైపోయిన వాళ్లకన్న,
చెప్పుడు మాటలు వింటూ 
చెడిపోయిన వాళ్లే ఎక్కువ.!!
                         ***

కామెంట్‌లు