మొగ్గలోనే! అచ్యుతుని రాజ్యశ్రీ

 క్లాసులో పిల్లల అరుపుకి టీచర్ కాసేపు"సిట్ స్టాండ్"అని అంతా నిశబ్దం గా ఉన్నాక ఓ కథ ప్రారంభించింది "చెడు అలవాట్లు పొరపాట్లను మొగ్గలోనే తుంచేసి సరిదిద్దుకోవాలి.అలాచేసేవారిని మొహమాటంతో వదిలేస్తే సంఘ దేశద్రోహులుగా తయారు అవుతారు.ఆరాకుమారుని పేరు నిశ్చల్! తొణకడు బెణకడు.తనవల్ల ఎలాంటి తప్పు పొరపాటు జరగకుండా  చూసుకునేవాడు.పదేళ్ళ పిల్లలు అంతా రాజోద్యానంలో ఆడుకుంటున్నారు. పదేళ్ళ  నిశ్చల్ తరతమభేదాలు చూడకుండా  అందరితో ఆడుతున్నాడు.మిగతా పిల్లలు అంతా సీతాకోకచిలుకలు తూనీగలను పట్టి  దారానికి కట్టి  ఎగరేయటం చూశాడు. అంతే వారిని మందలించాడు."అవి కూడా మనలాంటి ప్రాణులే కదా? మీకాళ్లు చేతులు కట్టి ఎగరమంటే ఎగరలేరుకదా?"అని చెప్తున్నా వినిపించుకోకుండా కొందరు కుందేలు పిల్లలను లేడిపిల్లలను తరుముతూ అవి ఆయాసంతో రొప్పుతుంటే పగలబడి నవ్వసాగారు.
ఇంకోవైపు పిల్లలు చీమల పుట్టని కాలితో తొక్కి చీమల్ని చంపుతున్నారు. కోపంతో నిశ్చల్ అన్నాడు "మీరు హింసాప్రవృత్తిని మానాలి.లేకుంటే రాజుగారికి చెప్తాను "అలాగే కొలనులోని బాతుల్ని కొంగల్ని పిల్లలు విసిగిస్తుంటే రాజభటునితో వారిని తరిమేయించాడు.తేనె తుట్టెల కింద నిప్పు పెడుతున్న వారిని అడ్డుకుని "ప్రకృతిలో ప్రతిదీ అమూల్యమే! ఓవిధంగా మనిషే ఎందుకు కొరగాడు."అని అంటున్న రాకుమారుడితో సేనాని కొడుకు శతపథి అన్నాడు "నిశ్చల్!వీరికి రాజు అంటే భయంతెలీదు.మానాన్నల వల్లనే రాజు పరిపాలిస్తున్నాడు అనే ధీమా ఉంది. " వెంటనే తండ్రి దగ్గరకు వెళ్లి నిశ్చల్ జరిగిన విషయం వివరించి "నాన్నా! నీవు చాలా మెతకవాడివి అనే భావం  పిల్లల్లో ఏర్పడింది.అంటే నీ కింది ఉద్యోగులు నీవు అసమర్ధుడవని ఇంట్లో చెప్తున్నా రని తెలిసిపోతోంది. చెడు ని వెంటనే మొగ్గలోనే తుంచాలి.లేక పోతే మన పాలన ముగుస్తుంది. "రాజు ఇలా అన్నాడు "మీరంతా  పసిప్రాయంలో ఉన్నారు. మనం పాలకులం ఏంచేసినా చెల్లుతుంది అని అధికార దర్పం అహంకారం తో ప్రవర్తిస్తే  జనంలో ద్వేషం  అసహ్యం పెరుగుతుంది. మనపై ప్రజలకి ప్రేమ ఆప్యాయత గౌరవం అభిమానం పెరగాలి. అవసరమైతే కొరడా ఝళిపించాలి.లేకుంటే తిరుగుబాటు తప్పదు.నిశ్చల్ ఆలోచన లో పడ్డాడు. "కథముగించి టీచర్ ఇలా చెప్పింది"మిమ్మల్ని కొట్టి తిట్టి టీచర్ వస్తోంది అంటే భయపడేలా చేయవచ్చు. కానీ మీరు పైక్లాస్ కి వెళ్లాక ఆటీచర్ ని చూస్తూ నే మొహం తిప్పుకు దూరంగా పోతారు.పైగా అమ్మా నాన్న లు టీచర్ పట్ల అమర్యాద గా మాట్లాడటం ఇంట్లో  ఆమెను గూర్చి  కామెంట్స్ చేయటం వల్ల  పిల్లలలో భయం భక్తి తగ్గుతున్నాయి.అలాంటి మాటలు వినవద్దు.ఏమైనా సమస్య ఉంటే వచ్చి టీచర్ తో మాట్లాడమని చెప్పండి!సరేనా?" అంతే ఆరోజు నించి వారిలో ఎంతో మార్పు!వారి మూడ్ ని బట్టి టీచర్ పాఠంతో పాటు బ్రెయిన్ వాష్ చేస్తూ గొప్పవారి జీవిత చరిత్రలు వినిపిస్తోంది  🌹
కామెంట్‌లు