స్వరకల్పన, గానం ;-కోరాడ నరసింహా రావు.
 * అమృతోత్సవానంద గీతం *
"భారతీయులందరం..... 
      చేయి - చేయి కలుపుదాం!"
       *****
పల్లవి :-
భారతీయులందరంచేయిచేయి 
కలుపుదాం,ఆనందోత్సాహాలతొ  చేద్దామమృతోత్సవం !మన భారతస్వాతంత్ర్యఅమృతోత్సవ సంబరం... !!
    " భారతీయులందరం..... "
చరణం :-
ఘనమైన మనవిజయ కేతన మెత్తీ... వందేమాతరమంటూ కదంతొక్కి, పదం పాడి... 2
ఆనందోత్సాహాలతొచేద్దామమృ తోత్సవం !, డెబ్భై ఐదవ మన స్వతంత్ర దినోత్సవం... !!
      " భారతీయులందరం.... "
చరణం :-
ఎందరోవీరుల -విజ్ఞులత్యాగాల
ఫలం... మన తర - తరాలబాని సత్వ నిర్మూలనం... 2
      ఈ స్వేచ్ఛా - స్వాతంత్ర్యాల
దివ్యామృత ఫలం... 2
      " భారతీయులందరం... "
చరణం :-
అతివాదులు - మితవాదులు 
  అందరి ఆశయ మొకటిగ... 
  అహర్నిశలుపోరాడిసాధించిరి 
  స్వాతంత్య్రం !
  పేరు - పేరునా  ప్రతిఒక్కరినీ స్మరించి... జ్యోతలనిడుదాం 
  స్మరించి  జ్యోతలనిడుదాం !! 
      " భారతీయులందరం... "
చరణం :-
ప్రతి ఊరు - వాడ, దేశమంత
 పాల్గొనవలసిన పండుగ.... 
ఇంటింటా జెండాను ఎగుర వేద్దాము, ప్రతిఇంటా... మన జాతీయ జెండాను రెప - రెప లాడిద్దాము... !
  మన ఐక్యతను, సమగ్రతను చాటి చెబుదాము...మన భరత
మాత మురిసిపోవపండుగ చేద్దాము... !!
     " భారతీయులందరం... "
    *******


కామెంట్‌లు