"నీ జ్ఞాపకం నాతోనే"1980(ధారావాహిక 85,వ బాగం)- "నాగమణి రావులపాటి "
 చెప్పు రాహుల్ పిలిచి అలా మౌనంగా వుంటే ఎలా అని అన్నది కుసుమ..నీతో ఏదో మాట్లాడాలని ఎంతో
చెప్పాలని వున్నా అదేంటో నిన్ను చూస్తే నేను
మూగవాడిగా మారిపోతా, ఏంమాయచేసావే......!!
ఔనా కవితలతో అలరించే మీకు మాటలు కరువా
నాతో మాట్లాడించాలని  కాకపోతే అని అన్నది
కుసుమ, చిలిపిగా చూస్తూ...మీరు దొరసానిగారాయె
మీతో మాట్లాడాలంటే మాటలు వెతకాలి మరి, అని
అన్నాడు రాహుల్ అంతే చిలిపిగా.........!!
చల్లగాలి పరవళ్లకు ముంగురులు నుదుటిపై నాట్యం
చేయగా కాటుక కన్నుల కవ్వింతలతో పెదవులు
కెంపుల రంగుతో చమ్మగిల్లి మెరుపులు అద్దగా
మనసు రాహుల్ పై లగ్నం చేసి చూపులను
ప్రకృతిపై నిలిపి చూసే కుసుమను ప్రేమ నిండిన
హృదయంతో తనివితీరా చూస్తున్న రాహుల్ ను
తలతిప్పి చూసింది కుసుమ........!!
తన ఊహల రారాజు చూపులకు, హృదయంలో
కోటి వీణలు మీటగా పులకింతల గిలిగింతలతో
పారవశ్యం పట్టుతప్పి రాహుల్ ఒడిలో 
వాలిపోయింది కుసుమ...అంతే ఆత్రం ఆవరించి
తన అనురాగం దేవతపై  ఆరాధనగా చేయివేసి
తన ప్రేమ హస్తంతో సుతారంగా తల నిమురుతూ
ఆనందం బాష్పాలతో, కుసుమకు, అభిషేకం
చేసాడు రాహుల్............!!
ఆ నీటి ముత్యాలలో తడిసిన మనసు ఊరట 
చెందిందో ఏమో సొమ్మసిల్లి అలానే వుండిపోయింది
కుసుమ..‌కుసుమా ఏ జన్మలో నేను పుణ్యం
చేసుకున్నానో నీలాంటి ప్రియురాలిని కానుకగా
పొందాను.. ఈ పరవశం నా వశమైంది.......!!
అని ఉద్వేగంతో పలికే మాటలకు, లేదు రాహుల్
ఆ భాగ్యం నాదే...నీవు నాకు లభించటం ఎన్నో
జన్మలో పుణ్యఫలం... అందుకే నాకోసం నీవు
చూసే ఎదురు చూపుల నిరీక్షణే చెపుతుంది....
నీవు పడే వేదనా ఆవేదనా నీ త్యాగ గుణం
ఎవరికీ సాధ్యం కాదు అంటూ ఇంకా గువ్వలా
ఒదిగిపోయింది కుసుమ..........!!!
కాలం ఇలా ఆగిపోతే బాగుండు నీ వియోగం
నాకు నిదురలేని ఒంటరిని చేస్తోంది.....
నీ రాక కోసం చంద్రుని పున్నమి వెన్నెల వెలుగుకోసం
ఎదురు చూసే చకోరంలా నామనసు నీకోసం
తీయగా ఎదురు చూస్తోంది ప్రియసఖీ......!!
అనంతమైన విశ్వంలో అణువంత ప్రేమ
విశ్వానికే అంతు చిక్కని ప్రణయకావ్యం మనది...
నీ రాక నాఎద వాకిటిలో మంగళ తోరణమై
నిన్ను ఆహ్వానిస్తోంది సఖీ... ఆగలేని తాపమేదో
అంతు చిక్కని భావాలతో మనసు మోహం
మాటున దాగి ముసుగేసి, కట్టుబడిన, నీ మాటను
దాటనీయటల్లేదు............!!
త్వరగా తెరతీసి నన్నల్లుకునే రోజుల కోసం
ఎదురు చూసే నన్ను ఆదుకుని చేరదీయవా
నా అందాలు సుమ కుసుమమా నీ పరిమళ
ఆగ్రూణిమలలో మైమరచిపోనీ ఇక ఆగలేని
నీ ప్రియుని ఆవేదనా నివాళి వినుమా కుసుమా
అంటూ రాహుల్ కొంచెం ఎమోషనల్ కు
గురికావటం గమనించిన కుసుమ (సశేషం).......!!

కామెంట్‌లు