చిత్రాలు ; U. సాత్విక పదవ తరగతి, సి సెక్షన్, జడ్.పి.హెచ్.ఎస్ ఇందిరానగర్ సిద్దిపేట. సెల్:9949298112


 

కామెంట్‌లు
Unknown చెప్పారు…
Very nice puppy..keep it up