చిత్రం ; ఎం.బాబు 7వ తరగతి , జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల కూకట్పల్లి హైదరాబాద్- పంపినవారు ;;-డా.మావిశ్రీ మాణిక్యం-చరవాణి: 7893930104 . 

కామెంట్‌లు