ఆరోగ్య దేవత!;-డా.పి.వి.ఎల్.సుబ్బారావు. 9441058797.
 బాల పంచ బదులు
================
1. ఇంటి ముందు వేప చెట్టు!
     వచ్చే గాలిని వడకట్టు!
     ఆరోగ్యాన్ని పంచిపెట్టు!
     మన జీవితం  నిలబెట్టు!
  వేప ,
     ఆరోగ్య కంటి పాప ,రామా!
2. ఆ చెట్టు ప్రతిభాగం సార్థకం!
ఆయుర్వేదాన అగ్రతాంబూలం!
  వేపతో జరుగు గృహ వైద్యం!
ఎన్నోనివారణలు   సుసాధ్యం!
 వేప ,
      ఆరోగ్యం కంటిపాప రామా!
3.దాని మరోపేరు "నలభైచెట్టు"
   నలభై   రోగాలు   అరికట్టు !
  పచ్చగా కళకళలాడే ఆ చెట్టు!
 ఇంటిని వేయికళ్ళతో కనిపెట్టు!
   వేప ,
     ఆరోగ్యం కంటిపాప రామా!
4. వేపపుల్లతో దంత ధావనం! వేపపువ్వు ఉగాది రసాయనం!
చివుళ్ళేమధుమేహ నివారణం!
ఆకుల పడక ,
             అమ్మవారు మాయం!
  వేప ,
    ఆరోగ్యం కంటి పాప రామా!
5. వేపగుజ్జు   క్రిమిసంహారం!
   వ్యవసాయాన వినియోగం!
   వేపకలప చవకలో లభ్యం!
  గృహోపకరణాల నిర్మాణం!
   వేప ,
    ఆరోగ్యం కంటి పాప రామా!
6. చుండ్రు వేపతో ముగింపు!
  వేడివేపాకునీళ్ల చిలకరింపు!
  తెచ్చు ముఖాన నిగారింపు!మొటిమల మచ్చలతొలగింపు!
వేప ,
     ఆరోగ్యం కంటి పాప రామా!
7.లేతచిగుళ్ళుపసుపు లేపనం!
   దురదలు,దద్దుర్లు,  మాయం!
   వేప చింతాకుల మిశ్రమం!
   కామెర్ల వ్యాధి సమాధానం!
  వేప ,
   ఆరోగ్యం కంటి పాప రామా!
8. వేయించిన వేపాకు,
                    నెయ్యిల చూర్ణం!
    ఫుళ్ళ  నివారణ,
                  మరి సంపూర్ణం!
    వేప బెరడు ,
              పంచదారల చూర్ణం!
     సేవనం,
         మూత్రవ్యాధి నివారణం!
 వేప,
    ఆరోగ్యం కంటిపాప రామా!
9. వేపాకులు,
            మిరియాలు కలపడం!
   పరగదుపున ,
                   నమిలి మింగడం!
   అంటువ్యాధులు ,
                      ఆమడ దూరం!
   డెంగ్యూ ,చికెన్ గున్యా,
                       దివ్య ఔషధం!
  వేప ,
    ఆరోగ్యం కంటి పాప, రామా!
10. ఈ మధ్య వేపకి తెగుళ్లు!
      ఉత్తరాఖండ్ లో మొదళ్ళు!
      రసాయనాల తయారి!
     గోరింటాకు రసం పిచికారి!
      వేప ,
    ఆరోగ్యం కంటి పాప రామా!
_________


కామెంట్‌లు