చిత్రం ; కృష్ణతేజ,7వ‌,తరగతి,జి.ప.బాలికల. ఉ.పా.కొండపాక (.సక్సెస్),సిద్దిపేట 

కామెంట్‌లు