శిరోవేదన మథనం;-కవిరత్న నాశబోయిన నరసింహ(నాన), ఆరోగ్య పర్యవేక్షకులు, 8555010108.
ఒక్కోసారి మది పరిగెత్తే కుందేలు  
అలసి సొలసి ఆరోగ్యం కుదేలు 
సాధ్యాసాధ్యాలు దానికి అనవసరం
నీవుగా బతికితే అనంత ఆనందం
తోటివారితో పోలిక కుంగుబాటుకు మూలం !

నిన్ను నీవుగా అంచనా వేసుకో 
అత్యాశ లోతు తెలియని బురదకుంట  
అందమైన తామర పూలతో ఆకట్టుకుంటుంది
తలకు మించిన బరువైతే తప్పదు శిరో వేదన 
ప్రతి నిత్యం ధ్యానయోగతో బుద్ది వికాసం !

ప్రతి జీవికి కష్టాలు కన్నీళ్లు సహజం 
ఒక్కోసారి చుట్టుముట్టే సమస్యల వలయం                                       
మోయలేని భారంతో గుండె చెరువైతే
ఒత్తిడికి తడబడటం కాదు నిలబడటం నేర్వాలి !

చెట్టు చిగురించాలన్నా..! 
పండుటాకు రాలాలన్నా..!
శైశవం వృద్ధాప్యంగా మారాలన్నా..! 
నిలువెత్తు కాలానిదే నిర్ణయాధికారం
కాలం చేసిన గాయం మానని దేహాలెన్నో..!
ఎంత చదివినా ఒడవని కావ్యం అనంత విశ్వం !

ఆనందం ఆశ కవల పిల్లలు కాదు 
ఓ తీయని అనుభూతి ఆనందం
ఉన్నంతలో తృప్తిపడే తత్త్వం 
ఆశ కడదాక విషాదాన్ని మోసుకొస్తుంది ! 

నీలోని భావోద్వేగాల నియంత్రణ
ప్రతికూల ఆలోచనలకు ముగింపు
చేదు జ్ఞాపకాలకు పాడాలి చరమగీతం 
సరైన జీవనశైలి సమస్యల పరష్కారమార్గం !కామెంట్‌లు