సునంద భాషితం ; -వురిమళ్ల సునంద, ఖమ్మం
 తాలిశము... తాలిషము
******
తాలిశము,తాలిషము .. ఈ రెండు పదాలను చూసినప్పుడు ఒకేలా అనిపించినా అర్థాలు మాత్రం పూర్తిగా వేరుగా ఉంటాయి. ఇవే  మన తెలుగుకు గొప్ప భాషా నిధులు.
 ఈ పదాలను మన జీవితానికెలా అన్వయించుకోవాలో చూద్దాం.
 తాలిశము అంటే అచలము,అద్రి,కొండ,గిరి,గుట్ట,ఇలాధరము, పర్వతము,ధరాధరము,శైలము,మహీధరము లాంటి అనేక అర్థాలు ఉన్నాయి.
ఎలాంటి  ఒడుదుడుకులకు చలించకుండా మనసెప్పుడూ తాలిశములా ఉండాలి.
 జీవితం అన్నాక కష్టాలు కడగండ్లు కన్నీళ్ళు అతి సహజంగా వస్తుంటాయి. వాటిని ఎప్పటికప్పుడు మనసు నుంచి తొలగించుకోక పోతే శారీరక మానసిక బాధలు పెరుగుతాయి. అందుకే నిబ్బరమైన హృదయంతో  తాలిశంలా ఉండాలి.
 అలా ఆత్మ స్థైర్యంతో  ఉంటూ మనలో ఉన్న ప్రతిభకు సానపెట్టుకోవాలి. తెలివి తేటలను, నైపుణ్యాన్ని మెరుగు పరచుకోవాలి.
అప్పుడే తాలిషముతో సమాజంలో ఇతరులకు స్ఫూర్తి దాయకంగా నిలువగలం.
తాలిషము అంటే ప్రకాశము, తేజస్సు,ద్యోతము, వెలుగు,వర్చస్సు,ప్రతిభాసము... మొదలైన అర్థాలు ఉన్నాయి.
తాలిశములా స్థితప్రజ్ఞతతో ఒడిదుడుకులను అధిగమిద్దాం.
తాలిషముతో  మన ఉనికిని స్ఫూర్తి దాయకం చేసుకుందాం.
ప్రభాత కిరణాల నమస్సులతో 🙏

కామెంట్‌లు
Unknown చెప్పారు…
మేడం మీరు చాలా బాగా విశ్లేషించారు వివిశ్లేషించారు