ప్రకృతి చల్లన! దీపం వెచ్చన!;=డా. పి.వి.ఎల్. సుబ్బారావు,9441058797.

బాల పంచపది

===========

1. శరదృతువు రెండు,

    మాసాలు !

    ఆశ్వయుజ, కార్తీక,

    మాసాలు!

    ఆశ్వయుజం అమ్మవారి ,

    పూజలు !

    కార్తీకం అయ్యవారి,.

    అర్చనలు!

    ప్రకృతి చల్లన ,

      దీపం వెచ్చన, రామా!


2. ఆశ్వయుజ ,

     ఆయుధ పూజలు !

     నవరాత్రుల,

     నవ అవతారాలు!

     బతుకమ్మ ,

     ఘన జాతరలు!

    జనాన,

    దసరా సరదాలు!

   ప్రకృతి చల్లన,

      దీపం వెచ్చన, రామా!


  3. కార్తీకం దీపావళికి,

                   స్వాగతము!

     కార్తీకమంతా దీపాల,

                    స్వగతము!

    శివకేశవుల ,

                ఆరాధనము.!

    హరిహర,

              సమన్వయము!


4. శరత్ కాలం ,

                  కవిత కాలము!

   కవిత్వం వెన్నెలై,

                   కాచేకాలము!

   నదుల నీళ్ల ,

               పవిత్ర స్నానము!

   తీర్థయాత్రల ,

                  సరి సమయము !

  ప్రకృతి చల్లన ,

          దీపం వెచ్చన, రామా!


5. పిల్లల దసరా,

                      సరదాలు!

   చేత విల్లంబులు,

                   నోట పద్యాలు!

   అయ్యవారికి ,

                 ఐదు వరహాలు!

   పిల్లలందరికీ 

                   పప్పుబెల్లాలు!

  ప్రకృతి చల్లన ,

       దీపం వెచ్చన, రామా!


6. అంధకారంపై ,

          దీపాల విజయము!  

    నరకాసుర ,

                   సంహారము!

     బాణసంచాల,

                     ప్రతాపము,!

      పిండి వంటల ,

                  మాధుర్యము!

     ప్రకృతి చల్లన,

        దీపం వెచ్చన, రామా!


7.  కార్తీక పిక్నిక్ ,

                సమావేశాలు!

     సోమవారాలు,

                ఉపవాసాలు !

    ఇళ్లల్లో గుళ్ళల్లో ,

                     అభిషేకాలు!

    హర హర మహాదేవ,

                     నినాదాలు!

     ప్రకృతి  చల్లన,

         దీపం వెచ్చన ,రామా!


8. శరత్ పూర్ణిమ ,

               అందాల జాబిల్లి!

     నేల మీద,

                వెన్నెల విరజల్లి!

     జగమంతా,

                  రజతశోభలల్లి !

      మనకి ,

            ఆనందాల పాలవెల్లి!

      ప్రకృతి చల్లన ,

         దీపం వెచ్చన, రామా!

_________
కామెంట్‌లు