నటశేఖరా...తరలి వెళ్ళినావా!;- కోరాడ నరసింహా రావు.
ఏ ఎ న్నార్... ఎన్ టీ ఆర్.... 
 ఏలుతున్న రోజులలో... 
  వెండితెరకు పరిచయమై... 
   అనుకరణ - అనుసరణలు 
  లేని అపూర్వ నీ నటనతో... 
   ప్రేక్షకుల మదినిఁదోచి.... 
  నీ ప్రత్యేకత చాటినావు !

గూఢచారి 116....మోసగాళ్లకు 
మోసగాడు వంటి చిత్రాలతో 
క్రొత్తదనం తెచ్చినావు.... !

 తొట్టతొలుత తెలుగు సినిమా 
రంగులలో  చూపినావు !
  చిన్నతెరలోని  సినిమాను, పెద్దతెరలో చూపిన ఘనత తొలుత నీదెనోయి.... !!

 నిర్మాతగ ఎన్నొ మంచి... 
   చిత్రాలనే తీసినావు !
,సినీ పరిశ్రమలో దిగ్గజాలతో దీటుగ నిలిచి గెలిచినావయ్యా 

అల్లూరిసీతారామరాజువై నీవు 
అశేష ప్రేక్షకుల మన్నన లందిన 
ఘనుడవయ్యా  నీవు... !

నరేష్ తో పాటుగా.... 
   మహేష్ వంటి నటరత్నాలను 
వారసత్వముగా,తెలుగుతెరకు 
అందించి నావయా.... !

బ్రతికినన్నాల్లూ ధైర్య,సాహసా లే ఊపిరిగా బ్రతికిన ధీరుడ వయ్యా.... !

కళారంగమునకే గాక సేవా రంగములోనూ, నీఉనికిని చాటుకున్న ...ఉత్తమ వ్యక్తిత్వ మయ్య నీది... !
  
నిండు జీవితమును, పరిపూర్ణ ముగా జీవించి... నీ ఖ్యాతిని భువిని వీడి, దివికేగి  పోయి నావ.... !

వెండితెర పైనే గాక.... నీలి గగనమున కూడ తారవై మెరియుదువు, తెలుగు సినీ జగతి ఉన్నంత దాక... !

అందుకొనుమయ్య...నా అక్షర 
కళాంజలులు🙏💐🙏🌷🙏💐.....కోరాడ.

కామెంట్‌లు