సింబోతు.. మేకపోతు- శంకరప్రియ., శీల.,--సంచారవాణి: 99127 67098
 👌సింబోతు మాటలకు
హడలెత్తి పోయింది!
     అడవిలో సింహమ్ము!
ఆత్మ బంధువులార!
      (ఆత్మ బంధు పదాలు., శంకరప్రియ.,)
👌"సింబోతు" అనగా మేకల సంరక్షకుడు! మేక పోతు! అది.. అడవిలో గాంభీర్యముగా సంచరించు చున్నది! మేకల మందను కాపలా కాయు చున్నది! "ఐక్య మత్యమే మహా బలము" అని, నిరూపించింది.. సింబోతు!
👌ఒకరోజు, సింబోతుకు.. మృగరాజైన సింహము ఎదురైనది!
"నీవు ఎవరవు?" అని, అడుగగా; "నేను మేకల మందకు నాయకుడను!" అని బదులు పలికింది! "నీ పేరేమిటి?" అని, ప్రశ్నిoచగా; "సింబోతు!" అని, జవాబిచ్చింది! "ఇక్కడికి ఎందు కొచ్చావు?" అని, హెచ్చరించింది!
👌"నేను.. ఇరవై (20) ఏనుగులను; నూరు (100) పెద్ద పులులను;  ఒక్క (1) సింహమును.. ఆహారంగా భుజించుటకు వచ్చితిని! ఈ అడవిలో.. పెద్ద జంతువులను వేటాడడమే.. నా వ్రతదీక్ష! అందుకోసమే నేనిక్కడకు వచ్చాను! ఇంతలో నీవు ఎదురు పడ్డావు!" అని, మేకపోతు తన గడ్డం దువ్వుకొనుచు!; గాంభీర్యముగా పలికింది! ఆ సింబోతు మాటలకు, సింహము భయపడి పోయింది! తన తోకను ముడుచుకుని పారిపోయింది!
(దీనినే.. నేటి కులసంఘములకు, కట్టుబాటులకు.. సంకేతముగా పేర్కొనవచ్చును.,)
🚩సప్తపాద తేటగీతి
   "ఎవ్వడవు నీవు?" "మేకల నేలువాడ!"
    "నామ మెయ్యది?" "సింబోతు"!   "నా గృహమున
     నేల యుండుట?" "యిరువది(20) యేనుగులను"
     పులులు నూరిటి (100), నొక (1) సింగమును భుజించి,
      గడ్డమంతయు గొరిగింప గట్టి వ్రతము
     పూని, వచ్చితి కావుమో! పుణ్యమూర్తి!"
     అనగ, వాలంబు ముడిచి సింహంబు సనియె.
    ( "కర్ణానంద దాయిని"., బి. బాలాజీ దాస్,1911.,)

కామెంట్‌లు
Popular posts
సింగపూర్ లో యలమర్తి అనూరాధకు సన్మానం
చిత్రం
ఉదయం మా హృదయం...- ప్రమోద్ ఆవంచ 7013272452;
చిత్రం
దగ్గు , ఆయాసం,పిల్లి కూతలు - నివారణ ------------------------------------------------------- పిల్లల్లో జలుబు, దగ్గు, ఎక్కువైనప్పుడు ఊపిరి తిత్తుల్లోని శ్వాస మార్గాలు ముడుచుకు పోయినప్పుడు శ్వాస వదులుతున్నప్పుడు శబ్దం వస్తే దాన్ని పిల్లి కూతలు అంటారు. దీనికి ఉబ్బసం కూడా ఒక కారణం కావచ్చు. వైరస్ బాక్టీరియా , కారణంగా శ్లేష్మపు పొరలు వాచిపోతాయి. దాని వల్ల గురక వస్తుంది కఫం వాలా జ్వరం కూడా రావచ్చు. చిటికెడు పిప్పళ్ల చూర్ణంలో తేనే వెచ్చని నీటిలో కలిపి తాగిస్తే కఫ జ్వరం తగ్గిపోతుంది పిప్పళ్ల పొడిని పాలతో కలిపి తాగిస్తే ఉబ్బసం తగ్గి పోతుంది. పిప్పళ్ల పొడితో బెల్లం కలిపి తినిపిస్తే దగ్గు, ఉబ్బసం తో పాటు రక్తహీనత కూడా నివారించ వచ్చు. - పి . కమలాకర్ రావు
చిత్రం
సాహితీ ప్రియులకు అపురూప కానుక పొయిట్రి వర్క్ షాప్;-- యామిజాల జగదీశ్
చిత్రం
చిత్రం ;సాక్షి- 9వ తరగతి
చిత్రం