సంస్కృత న్యాయాలు.;-తాటి కోల పద్మావతి గుంటూరు

 1. అలంకృత శిరచ్చేద న్యాయం-ఒడలంతా అలంకరించి తలను తెగవేయడం. (ఒక వ్యక్తికి ఉన్నతమైన పదవిని ఇచ్చి, తరువాత ఆ ఉద్యోగం నుండి తొలగించడం లాంటి సందర్భాల్లో వాడవచ్చు).
2 కాక పికన్యాయం-కోయిల కాకులతో సహవాసం చేసిన వసంతకాలం వచ్చాక, తన తీయని గొంతును వినిపిస్తుంది. సుజన దుర్జనుల స్వభావం సమయం వచ్చినప్పుడు తెలుస్తుంది అనడానికి సూచిక ఇది.
3. నీచా శ్రేయో న కర్త వ్యః-కర్తవ్యో మహాదా శ్రయః.-ఏ పనికైనా నీచుల్ని ఆశ్రయించరాదు. గొప్ప వాళ్ళనే ఆశ్రయించాలి.
4 ఉద్ధరే దాత్మ నాత్మనమ్-. తనను తానే ఉద్ధరించుకోవాలి.
5. శ్రద్ధవాన్ లభతే జ్ఞానం-శ్రద్ధ గల వాడే జ్ఞానాన్ని పొందుతాడు.
6. అశాంతస్య కుత సుఖం-శాంతం లేని వానికి సౌఖ్యం లేదు.
6. న హి కళ్యాణకృత్ కశ్చిత్ దుర్గ తిం తాత! గచ్చతి.
నాయనా ! మంచి పనులు చేసేవాడు ఎన్నటికీ చెడడు. (సంస్కృతంలో'తాత'అంటే'తండ్రి'అని అర్థం. తాత అంటే కులాన్ని విస్తరింప చేసేవాడని వ్యుత్పత్తి.
7. ఆలస్యం హి మను షాణాం శరీరస్తో మహాన్ రిపుః!
సోమరితనం మానవులకు వాళ్ళ దేహంలో దాగి ఉండే గొప్ప శత్రువు.

కామెంట్‌లు
Popular posts
సింగపూర్ లో యలమర్తి అనూరాధకు సన్మానం
చిత్రం
ఉదయం మా హృదయం...- ప్రమోద్ ఆవంచ 7013272452;
చిత్రం
తెలంగాణ సారస్వత పరిషద్ ఆద్వర్యం లో తొలి బాల సాహిత్య సమ్మేళనం
చిత్రం
దగ్గు , ఆయాసం,పిల్లి కూతలు - నివారణ ------------------------------------------------------- పిల్లల్లో జలుబు, దగ్గు, ఎక్కువైనప్పుడు ఊపిరి తిత్తుల్లోని శ్వాస మార్గాలు ముడుచుకు పోయినప్పుడు శ్వాస వదులుతున్నప్పుడు శబ్దం వస్తే దాన్ని పిల్లి కూతలు అంటారు. దీనికి ఉబ్బసం కూడా ఒక కారణం కావచ్చు. వైరస్ బాక్టీరియా , కారణంగా శ్లేష్మపు పొరలు వాచిపోతాయి. దాని వల్ల గురక వస్తుంది కఫం వాలా జ్వరం కూడా రావచ్చు. చిటికెడు పిప్పళ్ల చూర్ణంలో తేనే వెచ్చని నీటిలో కలిపి తాగిస్తే కఫ జ్వరం తగ్గిపోతుంది పిప్పళ్ల పొడిని పాలతో కలిపి తాగిస్తే ఉబ్బసం తగ్గి పోతుంది. పిప్పళ్ల పొడితో బెల్లం కలిపి తినిపిస్తే దగ్గు, ఉబ్బసం తో పాటు రక్తహీనత కూడా నివారించ వచ్చు. - పి . కమలాకర్ రావు
చిత్రం
కళ్యాణ దంపతులు; - శంకరప్రియ., శీల., సంచారవాణి:99127 67098
చిత్రం