చెలికానిపై... అలకా....!@(* చిత్రకవిత *)-కోరాడ నరసింహా రావు !
నిండు యవ్వనం లో... 
 జతగాని కల యుటకు... 
   పండు వెన్నెలరేయి.... 
    ఏటి ఒడ్డున తాను.... 
     ఎదురుచూస్తోంది.... !

సిగలోని మల్లెలు... 
  తమకాన్ని రేపగా.... 
     ఎద పొంగుల బరువు... 
       విరహాన్ని పెంచగా.... 

క్షణమొక యుగముగా... 
    కాలమే భారమై.... 
    వేడి నిట్టూర్పులతో 
   కళ్ళు ఎరుపెక్కగా..... !

ఎదురుచూపులవిసుగు 
   కోపాన్ని కలిగించ..., 
  చెలికాని పై అలక.... 
    మనసులో రగిలిందా... !
     ******

కామెంట్‌లు