వికారాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ చేతిలో మొలక
 వికారాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ నారాయణరెడ్డి
DEO రేణుకా దేవి
సంఘంలో లక్ష్మి బాయి గురుకుల ప్రిన్సిపల్
రమణమ్మకు
మొలక అందజేత
కామెంట్‌లు