హరివిల్లు రచనలు ;- కాసుల ధీరాజ శర్మ, హైదరాబాద్,-9440522864.
 హరివిల్లు 291
🦚🦚🦚🦚
తల్లిదండ్రులు, పిల్లల
కోసము తమ నిరీక్షణ...!
దేహములు విడిచినను
ఆగిపోని పరిరక్షణ........!!
🦚🦚🦚🦚
హరివిల్లు 292
🦚🦚🦚🦚 
తికమక పలుకులు
మాటలు దురుసులు...!
వడివడి పలుకులు
మాటల పరుగులు.....!!
🦚🦚🦚🦚
హరివిల్లు 293
🦚🦚🦚🦚
విను! నడిచినంత కాలం
నడుస్తుంది పరుల హవా..!
అనుకూలతలు వరిస్తే
నడిపించెదవు నీ హవా.....!!
🦚🦚🦚🦚
హరివిల్లు 294
🦚🦚🦚🦚 
అమిత జ్ఞానము నుండి
విజ్ఞానము పొందవచ్చు....!
వైజ్ఞానిక విద్వత్తుల 
ప్రజ్ఞను చూపవచ్చు.........!!
🦚🦚🦚🦚
హరివిల్లు 295
🦚🦚🦚🦚 
రాలే ఆకుల ఊహ
ఆకుగ చిగురించాలని....!
పోయే జీవుల ఊహ
మాకుగ మేమే గొప్పని....!!
                (ఇంకా ఉన్నాయి)

కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
అన్నదమ్ములు- బత్తుల భానుతేజ -పదవ తరగతి-ZPHS హవేలీ ఘనపూర్-మెదక్ జిల్లా-9391992070
చిత్రం