జీవన సార్ధకత.;- డా.పివిఎల్ సుబ్బారావు.-9441058797.
 

40.
     ఆదికవి వాల్మీకి తెలుసా?    
   
    కవిత్రయం అంటే ఎవరు? 
   పూతన కాదు పోతన ఎరుక! 
   వేదాలెందుకు,
              వేమన తెలిస్తే చాలు!
   వాదాలు ఎందుకు,
 సరదాగా, సాదాగా బతుకు!
42.
 గురజాడ జాడ నడిచావా? 
రవీంద్రుడి ప్రతిభ కాంచావా?  
కందుకూరి, చిలకమర్తి,,
                         మన ఆస్తి!.
 
 విశ్వనాథ ,సింగిరెడ్డి ,
              రావూరి జ్ఞాన దీప్తి! 
చదువుకుంటే విజ్ఞుడవు  ,
           కాకుంటే అజ్జుడవు!
43.
      పుష్పవిలాపం విన్నావా? 
     మహాప్రస్థానం,
              జీర్ణించుకున్నావా ?
     శ్రావణ కుమార కథ,   
                ఎవరైనా చెప్పారా?
     సత్యహరిచంద్ర నాటకం,
         ఎప్పుడైనా చూసావా? 
    జనహితానికి,
 సాహిత్య మార్గాన నడవాలి!
'_________________________
రేపు కొనసాగుతుంది.


కామెంట్‌లు