జీవన సార్ధకత.- డా.పి.వి.ఎల్.సుబ్బారావు,9441059797.
 58.
     జీవితంలో,ఆశ్రయాలైన,
        ఆశ్రమాలు పోయాయి?   
   
    వృద్ధాశ్రమాలు పుష్కలంగా,
         బాగా ఆకర్షిస్తున్నాయి! 
  
    కుటుంబం అంటే ఎవరు?
                   ప్రశ్న వచ్చింది !
 
   కలిసే ఉంటారు ,
ఎవరికి వారు యమునా తీరే!    
    మానవత్వం "సారీ,"
             జవాబు లేని, ప్రశ్నే!
59.
    తామసం తారస్థాయికి,  
                       వెళ్ళింది !
   
    రాజసమే అంతటా,   
          రాజ్యమేలుతోంది !
  
    సాత్వికం తన ,
          సత్తా కోల్పోతోంది !
  
   మృదుత్వం మనిషి ,
  మాటలోనే కరువయ్యింది!
   మానవత్వం,
 డిక్షనరీకి పరిమితమైంది!
60.
    "తాను పట్టిన కుందేలుకు, మూడే కాళ్లు" మూర్ఖత్వం!
  " నేను ఒక్కడినే బాగుండాలి",
                     దుష్టత్వం! 
   "నేనెవరిని లెక్కచేయను",
              మొండితనం! 
"మోసపూరితంగానేఆలోచిస్తా",
                 కుటిలత్వం!
 ఇలా ఎన్నో తత్వాలు ,ఎవరి,
అంతర్నేత్రం మానవత్వం?
_________
రేపు కొనసాగుతుంది.


కామెంట్‌లు