పున్నమిరోజు;- గుండ్లపల్లి రాజేంద్రప్రసాద్, భాగ్యనగరం
పున్నమిరోజు వస్తే
రేయి పగలుగామారితే
పరికించి చూడనా
పులకరించి పోనా

వెన్నెల కాస్తుంటే
కన్నులు చూస్తుంటే
నిద్దుర వస్తుందా
సద్దుగ ఉంటుందా

చుక్కలు పిలుస్తుంటే
చంద్రుడు వెళ్తుంటే
చూడక ఉంటానా
చెప్పక ఉంటానా

మబ్బులు లేస్తుంటే
మాటును చేస్తుంటే
మురవక ఉంటానా
మెచ్చక ఉంటానా

చల్లగాలి వీస్తుంటే
తలపులు తడుతుంటే
ఆడక ఉంటానా
పాడక ఉంటానా

నింగి వెలుగుతుంటే
నేల మెరుస్తుంటే
పగలుగ భావించనా
వగలును చూపించనా

ఆకాశం నీలమయితే
మేఘాలు వెండిగమారితే
తలనెత్తి చూడనా
కవ్వింపుకు గురికానా

అందం కనబడుతుంటే
ఆనందం కలుగుతుంటే
పుటలను నింపనా
పలువురికి పంపనా

ఆలోచనలు పారుతుంటే
ఆవేశం కలుగుతుంటే
కలమును పట్టనా
కవితలు కూర్చనా


కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
అన్నదమ్ములు- బత్తుల భానుతేజ -పదవ తరగతి-ZPHS హవేలీ ఘనపూర్-మెదక్ జిల్లా-9391992070
చిత్రం