జీవన సార్ధకత.;- డా.పి.వి.ఎల్‌. సుబ్బారావు,9441058797.
 133.
       వాడు రోజూ,
                అమ్మేది మాంసమే!
 
      ఏ రోజు,
     ఎవరికీ చేయనిది మోసమే! 
    వీడు పని చేస్తున్నది,
                    ఓమందు బార్ !
   చదువులో ఎన్నడూ ,
                     కాలేదు డిబార్!
 
    ఉదర పోషణకు ఓ వేషం,
                 ఏ మున్నది దోషం!
134.
        ఆమె నిజంగా ,
                      ఉంపుడుకత్తే 
       ఆమె ఆత్మ,
                పదునైన చురకత్తే!
      లోకులు ,
          ఆ శరీరాన్నే చూస్తారు! 
     మోహం కళ్ళతో,
     వాళ్లు ఆత్మనేం చూస్తారు? 
    ఆమెది స్వధర్మం,
                     వీళ్ళది అధర్మం!
135.
      వాడు నిత్యం,
             మోసేది మూటలే!
 
     వాడి జీవనాధారం,
                   కాయకష్టమే !
     వీడు మాటలు ,
    మారుస్తూ తీసేవి గోతులే! 
     చాపకింద నీరై ,
      జనాన్ని దోచుకోవడమే!
    వాడిది పవిత్ర గోముఖం,
       వీడో గోముఖ వ్యాఘ్రం!
____'_____
రేపు కొనసాగుతుంది.

కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
అన్నదమ్ములు- బత్తుల భానుతేజ -పదవ తరగతి-ZPHS హవేలీ ఘనపూర్-మెదక్ జిల్లా-9391992070
చిత్రం