తబల మ్రోగితే గలగల;- -గద్వాల సోమన్న,9966414580
చక్కగ పాడును కోయిల
హాయిగ ఊగును ఊయల
మధురముగ మ్రోగును తబల
అబల కాదు మహిళ సబల

భారత శాస్త్రీయ సంగీత
వాయిద్య పరికరము  తబల
హిందుస్థానీ సంగీత
సీమలో గొప్పది  తబల

వ్రేళ్ళకు మంచి వ్యాయామం
దాని శబ్దం మాధుర్యం
జోడుగా ఉండును తబల
వీనులవిందు చేయు తబల

చర్మ వాయిద్యం తబల
వాయిస్తే ఇక గలగల
పరవశమే కల్గించును
మధురిమలు చవి చూపించును

కామెంట్‌లు