శబ్ద సంస్కృతి! అచ్యుతుని రాజ్యశ్రీ

 హిందీ లో విశ్రాంత్ అంటే అలిసిపోయిన అని అర్థం.కానీ సంస్కృతం లో ఇది భిన్నంగా ఉంటుంది.విశ్రామం విశ్రాంతి అని అర్థం.రెస్ట్ అని మనం ఆంగ్లంలో అంటాం.విశ్రమించటంకోసం ఆగటం అని అర్థం.ఆగటం అన్న అర్ధం బదులు అలిసిపోయిన అని వాడుకలోకి వచ్చింది.రిటైర్మెంట్ ని కూడా విశ్రాంత ఉద్యోగి అనే వాడుతున్నారు.విహంగావలోకనం అంటే పక్షిలాగా అలా ఒక్క సారి చూపు సారించడం అన్నమాట.
సంస్కృతం లో ఈపదం లేదు కానీ హిందీ లో ఉంది.ఆంగ్ల బర్డ్స్ ఐ వ్యూ బర్డ్స్ ఐ ద్వారా హిందిలోకి వచ్చింది అని చాలా మంది అభిప్రాయం.ఆకాశంలో ఎగిరే పక్షికి భూమి పై వస్తువులు కన్పడ్తాయి. కానీ స్పష్టం గా కన్పడవు.అందుకే విహంగావలోకనం విహంగమదృష్టి అనే పదాలు వాడుకలోకి వచ్చాయి 🌹
కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; టీ.రిత్వీక,-10వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం