సుప్రభాత కవిత ; - బృంద
నిదురించని కన్నులు
దాచిన స్వప్నాలు
కదిలే కనురెప్పలకు
మాత్రమే తెలిసిన నిజాలు

వికసించని మొగ్గను దాగిన
అందాల పరిమళం
వీచే గాలికి మాత్రమే
తెలిసిన రహస్యం

మోడైన చోటే చిగురులు
తప్పక వస్తాయని
రాలిన ఆకుల కొమ్మకు
మాత్రమే తెలిసిన సూత్రం

ఓర్పు ఓదార్పు కాదు
తెగించే ధైర్యం  కావాలని
ఒంటరిగా నిలబడ్డ మనసుకు
మాత్రమే తెలిసిన  తెగువ

నడిచే దారి తెలియనిదైనా
నడకలో  తడబాటు చూపరాదని
నడిపే అడుగులకు
మాత్రమే తెలిసిన అణకువ

చిందేసి ముంచేసిన చీకటి నిదురించని కన్నులు
దాచిన స్వప్నాలు
కదిలే కనురెప్పలకు
మాత్రమే తెలిసిన నిజాలు

వికసించని మొగ్గను దాగిన
అందాల పరిమళం
వీచే గాలికి మాత్రమే
తెలిసిన రహస్యం

మోడైన చోటే చిగురులు
తప్పక వస్తాయని
రాలిన ఆకుల కొమ్మకు
మాత్రమే తెలిసిన సూత్రం

ఓర్పు ఓదార్పు కాదు
తెగించే ధైర్యం  కావాలని
ఒంటరిగా నిలబడ్డ మనసుకు
మాత్రమే తెలిసిన  తెగువ

నడిచే దారి తెలియనిదైనా
నడకలో  తడబాటు చూపరాదని
నడిపే అడుగులకు
మాత్రమే తెలిసిన అణకువ

చిందేసి ముంచేసిన చీకటి 
చిరకాలముండదనీ
పొడిచే తొలిపొద్దు కిరణానికి
మాత్రమే తెలిసిన సత్యం

నిన్న ఎపుడూ గతమేననీ
రేపు తీయని కలయనీ
నేడు మాత్రమే నీదనీ
తెలియచేస్తూ వచ్చే వేకువకు

🌸🌸 సుప్రభాతం 🌸🌸


కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
అన్నదమ్ములు- బత్తుల భానుతేజ -పదవ తరగతి-ZPHS హవేలీ ఘనపూర్-మెదక్ జిల్లా-9391992070
చిత్రం