* కోరాడ నానీలు *

 దశ - దిశ  లేని 
   స్వాతంత్ర్యోద్యమ నావ  !
    దిక్సూచిలా... 
      గాంధీతాత ఆగమనం !!
      ******
గాంధీ తాత కలలు గన్న 
    స్వాతంత్ర  ఫలం !
      స్వార్ధపరులకు.. 
       భోజ్యానుభవం... !!
       ******
చెప్పిందే... చేశారు 
  అందుకే... గాంధీ... 
  జాతి పిత - మహాత్ముడు 
   కాగలిగాడు... !
     ******
అంరినీ ఒకే మాటగా... 
  ఒకే బాటలో... 
   నడిపించిన సత్తాయే 
     గాంధీ తాత... !
.   *******
సత్యము - అహింస... 
  సత్యాగ్రహములతో.. 
   సృష్టించ  బడిన...
   చరిత్రయే... గాంధీ... !
     *******
కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
అన్నదమ్ములు- బత్తుల భానుతేజ -పదవ తరగతి-ZPHS హవేలీ ఘనపూర్-మెదక్ జిల్లా-9391992070
చిత్రం