సుప్రభాత కవిత -బృంద
పసిడి వెలుగులు
కరిగిన బంగారంలా
గగనపు యవనికపై
నిశ్శబ్దంగా  పరచుకుంటూ

కొండలనడుమ  కాంతి
విస్ఫోటనంలా  వెలుగు చిమ్ముతూ
జగతిని ఆవరించిన
తిమిరాన్ని పోద్రోలే వేళ

సిరి జల్లు కురిపించిన
కరి మబ్బుల  మాటున
నింగికి నేలకు వంతెనగా
హరివిల్లు విరిసిన వేళ

మాటలుడిగి మంత్ర ముగ్ధలా
చేష్టలుడిగి చలనంలేకుండా
అబ్బురంగా చూస్తూ...
ఆనందంతో కళ్ళు పెద్దవి చేసి

ప్రకృతి  మొత్తం పరవశించి
పలుకురాక  మూగయై
పలకలేని భావమై
తిలకిస్తూ మురిసి పొంగిపోయేవేళ

తెలియని ఆనందపు అలలు
అలవోకగా ఆవరించి
తెలవారిన సమయాన
కల వరించ వచ్చినట్టు 

కనుల ముందు ప్రభవించు
కర్మసాక్షికి

🌸🌸 సుప్రభాతం 🌸🌸


కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; టీ.రిత్వీక,-10వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం