చిత్రం ; సి. నిఖిల్ 6 వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్, . ప్రిన్సిపాల్ ఎం. హేమలత , వివి నగర్ కాలనీ కూకట్ పల్లి , హైదరాబాద్


 

కామెంట్‌లు
Palguna చెప్పారు…
Excellent Nikhil 💐🎉