హరివిల్లు రచనలు కాసుల ధీరాజ శర్మ, హైదరాబాద్,9440522864.
 హరివిల్లు 481
🦚🦚🦚🦚
కోప ప్రకోపాలను
దిగమింగునది జపం...!
తాప ప్రతాపాలను
సాగనంపునది తపం.....!!
🦚🦚🦚🦚
హరివిల్లు 482
🦚🦚🦚🦚
మాపు రేపు యని సమయము
గడిపి పనులు మానవలదు.....!
నది వేగ ధాటికి కొమ్మ
పడును గాన ఆగవలదు........!!
🦚🦚🦚🦚
హరివిల్లు 483
🦚🦚🦚🦚
ఉప్పు నీటి సముద్రాల
అలల గర్వపు శబ్దాలు.....!
బావిలో మధుర జలాలు
నిగర్విగ నిశ్శబ్దాలు..........!!
🦚🦚🦚🦚
హరివిల్లు 484
🦚🦚🦚🦚
సరస్వతీ కృప వలన
అద్భుతమైన రచనలు....!
లక్ష్మీ కటాక్షమునకు
వేచివున్న అముద్రితాలు...!!
🦚🦚🦚🦚
హరివిల్లు 485
🦚🦚🦚🦚
అతి చవక ధరలకు పలు
గ్రంథములు ప్రచురించెను...!
శత వత్సరాల పూర్ణ
విశ్వాసము చూరగొనెను....!!

         ( ఇంకా ఉన్నాయి )

కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
అన్నదమ్ములు- బత్తుల భానుతేజ -పదవ తరగతి-ZPHS హవేలీ ఘనపూర్-మెదక్ జిల్లా-9391992070
చిత్రం