ఉపయోగం మనిషికి...;- -గద్వాల సోమన్న,9966414580
చెట్టు మీద ఫలములు
చెరువులోని జలములు
ఉపయోగం మనిషికి
కొలనులోని కలువలు

వనంలోని పూవులు
మోములోని నగవులు
ఉపయోగం మనిషికి
బ్రతుకులోన విలువలు

నింగిలోని తారలు
అమృతమ్ము ధారలు
ఉపయోగం మనిషికి
పొలంలోని పంటలు

మేలు చేయు చినుకులు
మల్లెపూల తావులు
ఉపయోగం మనిషికి
ప్రేమలొలుకు పలుకులు

వెన్నెలమ్మ జల్లులు
మయూరమ్మ కులుకులు
ఉపయోగం మనిషికి
కోకిలమ్మ పాటలు

చిట్టి చీమ నడతలు
కోడిపుంజు కూతలు
ఉపయోగం మనిషికి
అనురాగపు మూటలు


కామెంట్‌లు