అక్షరాల శరాలు;- -గద్వాల సోమన్న,9966414580
ఆకాశమే హద్దుగా
భూలోకమే సాక్షిగా
సద్వినియోగమవ్వాలి
అవకాశమే గొప్పగా

ఆనందమే మెండుగా
ఆత్మబలమే అండగా
ఇక ముందుడగు వేయాలి
దైవ కృపయే తోడుగా

అడుగడుగునా హాయిగా
జీవితమంత తృప్తిగా
మున్ముందుకు సాగాలి
ప్రపంచమంత చక్కగా

ఆశయమే ఊపిరిగా
ఆలోచనలు సవ్యంగా
సత్ఫలితాల  బాటలో
బ్రతకాలి! సగర్వంగా

కామెంట్‌లు
Popular posts
తెలుసుకుంటాడు!!!- సునీతా ప్రతాప్ ఉపాధ్యాయిని
చిత్రం
చిత్రం పి.అమిత్ చౌదరి,,-5వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఆరోహి జైన్, 5వ తరగతి, మేపుల్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; టీ.రిత్వీక,-10వ తరగతి, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం
చిత్రం; ఎం.తేజశ్రీ,-5వ తరగతి, తులిప్స్, శ్రీ విద్యాంజలి స్కూల్,-ప్రిన్సిపల్; ఎం.హేమలత,వి వి నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి ,హైదరాబాద్.
చిత్రం